Boeken zijn ‘pull’, kranten zijn ‘push’, en tijdschriften zijn beide

Waarom loopt de verkoop van boeken minder hard terug dan het oplagecijfer van kranten? Omdat je actief voor een boek kiest en maar moet afwachten welk nieuws de krant brengt. Dat is een belangrijk verschil in tijden van internet: de lezer is de baas en kan, als het om nieuws gaat, uit zoveel vergelijkbare bronnen kiezen dat hij geen geld meer over heeft voor nog een bundeling van dat algemene nieuws.