Het zelfbeeld van de journalistiek

Het zelfbeeld van de journalistiek

15 mei 2005 Niet gecategoriseerd 0

Netkwesties bevat opnieuw enkele voortreffelijke artikelen over de veranderingen in de media, maar wat opvalt is het gebrekkige zelfbeeld van journalisten, of – bij uitbreiding – de journalistiek. Dat zal wel horen bij de ijdelheid die ons nu eenmaal aankleeft.

Journalisten dichten zich een voornamere rol toe in de samenleving dan ze feitelijk hebben. Hun beeld van het vak is rooskleuriger dan het, op grond van wat ‘de burger’ gemeenlijk denkt, zou moeten zijn. En de verwachtingen van de toekomst zijn zonniger dan nodig.

Ik lees Jonathan Rosens verhaal bij Netkwesties. Volgens hem verdwijnt de autoriteit van journalisten niet, maar komt die slechts een beetje onder druk te staan, net als de autoriteit van artsen. Die vergelijking gaat natuurlijk mank: de journalistiek is geen beschermd beroep, anders dan dat van artsen.

Het optimisme van Rosen, zelf overigens geen journalist, is veelzeggend. De journalistiek is te weinig bereid onder ogen te zien hoe hard haar positie wordt ondergraven. Dat komt doordat we – ook in statistisch onderzoek – te veel naar grote gemiddelden kijken, waardoor we te weinig onderkennen hoe groot de kloof is tussen oude en nieuwe generaties mediaconsumenten.

Nieuwe generaties begrijpen niets meer van oude media, en vice versa.