De journalistieke afkeer van bloggers

De journalistieke afkeer van bloggers

3 juni 2005 Geen categorie 13

Vormen weblogs een bedreiging voor de journalistiek? Minder dan de bloggers denken, maar meer dan de journalistiek wenst aan te nemen. Kwaliteitsjournalistiek zal blijven bestaan zolang er massamedia zijn. Omdat die laatste onder druk staan, zal de journalistiek moeten veranderen wil ze niet aan marginalisatie ten onder gaan.

Journalisten behoren tot de vroegste onderdekkers van internet. Al voordat er zoiets was als het world wide web, behoorden prominente dagbladjournalisten tot de eerste leden van The Well, zowat de oudste online community. In het net zagen journalisten van meet af aan een nieuwe publicatiemogelijkheid, een nieuw kanaal naast krant, radio en televisie.

Waarom reageren journalisten dan zo instinctief vijandig op weblogs? Waar komt die intense afkeer vandaan? Omdat weblogs zichzelf zien als journalistiek medium? Dat zijn ze in veruit de meeste gevallen niet: journalistiek moet wel degelijk aan eisen voldoen wil het die naam mogen hebben. Objectiviteit is er een van, onafhankelijkheid een andere.

De instinctieve afkeer moet het gevolg zijn van het succes dat blogs hebben in een lezersmarkt die voor de oude journalistiek verloren lijkt, en daarbij middelen hanteert die haaks staan op wat het oude vak als kwaliteitskenmerken ziet.

Oude journalistiek is diepgravend, en dus lang, en dus laat. Weblogs zijn oppervlakkig, kort en onmiddellijk. Oude journalistiek scheidt meningen en feiten, weblogs doen dat niet. In oude journalistiek is de auteur een meneer op de achtergrond, die zich niet opdringt, een enkele anchorman daargelaten.

In de wereld van weblogs doen mensen er juist toe, vervangt de persoon van de afzender elke herinnering aan objectiviteit, om overigens zonder scrupules weg te kruipen achter een nickname. Beste voorbeeld daarvan in Nederland is GeenStijl, al is de identiteit van de makers inmiddels uit de doeken gedaan door Bright, de techglossy van Erwin van der Zande. Zie hoe GeenStijl reageert.

Dit is het eerste fragment van De Toekomst van de Journalistiek, het eerste hoofdstuk van Popup.

Reacties zijn gesloten.