Goede voornemens

Goede voornemens

13 juni 2005 Geen categorie 1

Onderzoek van KPMG wijst uit dat uitgevers in Nederland wat minder onbezonnen met internet omgaan. “Het onbetaald aanbieden van informatie heeft zijn langste tijd gehad”, schrijft MediaFacts (in het blad, niet online). Van de 92% van de dagbladuitgevers die dat nu doen, stopt 15% daar binnen twee jaar mee en van de 69% van de uitgevers van publiekstijdschriften die dat nu hebben zal liefst 26% ermee ophouden.

Is dat goed of slecht nieuws? En is het wel nieuws. Want wat is 92% als je maar vier dagbladuitgevers hebt, of ging het ook over andere landen, of is het gemeten naar dagbladtitel? En belangrijker: wat denken al die uitgevers dan dat ze met internet moeten doen? Volgens MF wil 63% van de uitgevers in 2007 begonnen zijn met het betaald aanbieden van content. Wat er niet bijstaat is: hoe ze dat denken te doen.

Reacties zijn gesloten.