Het is de krant niet, gek!

Het is de krant niet, gek!

21 september 2005 Geen categorie 0

Rebuilding Media is een groepblog waaraan onder andere Vin Crosbie en Bob Cauthorn meeschrijven, beide tamelijk bekende publicisten over kranten en internet. De laatste heeft een lang en goed artikel geschreven over de komende golf van ontslagen bij Amerikaanse kranten, te beginnen bij The New York Times waar 500 banen verdwijnen, een gevolg van de oplagedaling van minstens 4 maar bij sommige kranten 8 of meer procent.

Onder aan de streep staat de vaststelling van Cauthorn dat kranten maar niet willen erkennen dat hun product niet meer deugt, dat er iets fundamenteel mis is met de krant zoals die gemaakt werd, en dat het niet helpt als je die krant op internet nog eens nadoet, onder het uitroepen van de verschrikkelijke klacht dat alle ellende van nieuwe media komt. Het internet is iets anders. Het is de krant niet.

Mooi leesvoer (via Mark).