Meedoen op discussie.nl

Meedoen op discussie.nl

25 oktober 2005 Geen categorie 0

NCRV Nieuwe Media organiseert samen met de stichting Mediadebat een discussie over de opkomst van burgerjournalistiek. Ik doe daaraan mee, te zien op Discussie.nl. Mijn eerste bijdrage staat hieronder, met links die het hier wel, maar op de debatsite helaas niet doen:

Kranten hebben geen andere keuze: ze moeten zich wel interactief opstellen, omdat ze jaar na jaar aan oplage verliezen. Als die trend doorzet, en hun bereik onder een bepaald niveau daalt, worden ze irrelevant als journalistieke bron. Dan verliest niet alleen de krant iets, maar ook de samenleving: onafhankelijke journalistiek.

Door gebruik te maken van nieuwe mogelijkheden op internet (maar ook door gewoon beter te luisteren naar de lezer) worden kranten meer dan zenders van informatie. In het beste geval worden ze platforms waarop hun lezers ook informatie met elkaar uitwisselen.

We moeten daar niet te bang voor zijn. Mijn lezers, zegt Dan Gillmor, de evangelist van burgerjournalistiek, weten meer dan ik. Vroeger had je niets aan die collectieve kennis. Nu we internet hebben, kunnen we er gebruik van maken.

Heeft het geen kwaliteit? Soms niet, vaak wel. Kranten moeten zoeken naar systemen om kaf van koren te schiften, of gebruikers dat zelf te laten doen. Bij Dagblad van het Noorden proberen we dat, een moeizaam, leerzaam en soms pijnlijk proces.

Maar vergeet niet dat collaboratie en open source tot fantastische producten hebben geleid. Niemand zal bestrijden dat Linux een voortreffelijk operating system is, en dat Apache – waarop pakweg de helft van internet draait – superieure netwerksoftware.

Ik zie niet in waarom journalistiek ook niet van zulke fenomenen gebruik kan gaan maken. Sterker: de oude media hebben geen keus willen ze de journalistiek als vak en als maatschappelijk belangrijk instrument niet willen ondermijnen.