De journalistiek verdwijnt niet per se met de oude media

De journalistiek verdwijnt niet per se met de oude media

28 december 2005 Niet gecategoriseerd 0

Bij De Nieuwe Reporter een podcast-interview met Ben Hammersley, de leukste spreker van Les Blogs, onlangs in Parijs. Hammersley is de man die in schotse rok zijn acht ideeen voor de 21ste eeuw aanprijst. Hij zet zich blijkens het artikel van Martijn de Waal af tegen de in California gegroeide gedachte dat ‘mass-amateurisation’ het einde van de traditionele media inluidt, waarna de toekomst aan de burgerjournalistiek zou zijn.

“But they are wrong! Journalism is hard and requires a lot of skills. Most people don’t have them, and those who do would like to get paid for them”, aldus Hammersley. Ik ben het maar ten dele met hem eens. Ik denk dat het vak van journalistiek inderdaad kan blijven bloeien, maar dat niet per se binnen de traditionele media. Het lot van de laatste is niet per se verbonden aan het eerste.

De – veelgemaakte – fout waarmee Martijn zijn stuk begint is het gelijkschakelen van ‘de journalistiek’ aan ‘de media’. Alsof de toekomst van de traditionele media, die inderdaad somber is, per definitie ook de toekomst van de journalistiek bepaalt. Dat is niet zo.

Oude media kunnen verdwijnen zonder ‘de journalistiek’, het vak dat inderdaad zekere kwaliteiten veronderstelt, in hun val mee te nemen. Wie zegt dat de toekomst aan de burgerjournalistiek is, heeft ten dele gelijk: oude media krijgen steeds meer last van burgers die het zelf doen.

Het ongelijk bestaat eruit dat ‘de journalistiek’ moet zien te overleven buiten de oude media, en dat naar mijn overtuiging ook best kan.