Hoe lang blijft web 2.0 een buzzword?

Hoe lang blijft web 2.0 een buzzword?

20 februari 2007 Geen categorie 0

Prachtige verzameling video’s bij Frankwatching. Vooral de eerste, een Scandinavische sketsch over het boek (“Ik krijg dit document niet open. Bel de helpdesk!”) is uitermate geestig. Eens te meer blijkt Frank Jansen een onvermoeibaar pleitbezorger van web 2.0. Maar soms vraag je je toch af hoe lang zo’n meme goed blijft. Zit er een uiterste houdbaarheidsdatum op zoiets?

Web 2.0 is van oktober 2004. Toen werd de term bedacht tijdens een brainstormsessie op een conferentie die was georganiseerd door de Amerikaanse uitgever Tim O’Reilly. Er is niks mis met de term, zo lang je je maar realiseert dat het een kreet is, een reclameslogan, iets dat zich laat hypen. Het is geen ideologie, geen religieus beginsel, en al helemaal geen set technologische afspraken.

Veel valt er af te dingen op web 2.0, maar de denkrichting deugt. Web 2.0 gaat over samenwerken op het net. Het risico van die definitie is dat men web 2.0 snel associeert met de idealistische beginselen die ook wel aan het oorspronkelijke, pre-web 1.0-internet kleefden. Het net zou de wereld beter maken omdat het persoonlijk, democratisch en do-it-yourself was.

Toch is samenwerking de essentie van zowel internet als wen 2.0. Maar niet als ideologisch beginsel. Wel als technisch principe. Tim O’Reilly’s definitie is veelzeggend. Hij heeft het over het net als platform en de gedachte dat je toepassingen moet bouwen die gebruik maken van netwerkeffecten. De uitgever noemt web 2.0 een ‘business revolution’ gebaseerd op die principes – maar dat moet natuurlijk nog goeddeels blijken.

Interessant is de term ‘netwerkeffecten’. Niet veel mensen kunnen goed uitleggen wat daarmee wordt bedoeld. Je begint het te begrijpen als je je laat uitleggen waarom Google een betere zoekmachine is dan Altavista. Het wordt duidelijk als je doorkrijgt waarom Flickr groot is geworden, of del.icio.us, of digg.

Web 2.0 is zoiets als het klassieke uitgeven, maar dan binnenste buiten gekeerd. Het moet voor veel uitgevers voelen als een volkomen tegennatuurlijke beweging. En dat zal wel de reden zijn waarom Frank Jansen nog lang niet uitgesproken is over het onderwerp. Ze hebben hem nog veel te hard nodig.