Sweeping Statements

Sweeping Statements

7 april 2007 Geen categorie 3

In zijn bespreking van PopUp, vrijdag in de Volkskrant (hier als jpg), zet Frank van Vree het boek weg als “open deur” en een “duizelingwekkende draaikolk van uitroeptekens, superlatieven en sweeping statements. De Amsterdamse mediahistoricus verwijt mij en Mark Deuze “tegenspraken, historische nonsens [en] digitaal arbeiderisme”. In PopUp wordt, zegt De Vree, internet neergezet als “democratisch paradijs”, terwijl geen enkele bewering wordt gestaafd met bewijzen of analyse.

Van Vree beweert dit allemaal in een sweeping statement, zonder een voorbeeld te noemen. Dat vind ik jammer, omdat PopUp juist schreeuwt om tegenspraak door journalisten en mediawetenschappers. Het is een polemisch boek, waarin we inderdaad gretig naar het stijlmiddel van de hyperbool en de boutade hebben gegrepen, maar waarin we wel degelijk 255 pagina’s lang iets meer beweren dan dat internet een digitaal paradijs is. Want dat is het niet.

Tot nu toe krijgt PopUp ook veel positieve reacties, zij het vooral in de vorm van persoonlijke boodschappen. Als het daarbij zou blijven, zouden we ons doel hebben gemist. PopUp moest vastgeroeste principes aan het wankelen brengen, wilde uitdagen tot debat. Als mediawetenschapper respectievelijk journalist vallen Mark en ik onze collega’s aan. We stellen ons op als betweters, als luis in de pels van de luis in de pels – en nee, dan verbaast het niet als je ook eens onderuit de zak krijgt.

Neemt niet weg dat ik hoop dat Frank van Vree zijn kritiek nog eens zal toelichten. Ik zou graag weten welke historische nonsens aangaande de journalistiek wij hebben verkondigd, en waar hij het idee vandaan haalt dat internet ons paradijs zou zijn (alsof juist Bauman, de socioloog aan wie wij een schets van de vloeibare, permanent veranderende samenleving ontlenen, niet ook en vooral een somber beeld zou schetsen).

PS: De index van PopUp nog eens nagekeken. Frank van Vree komt in het boek niet voor, in tegenstelling tot een dozijn of wat andere mediawetenschappers. Je vraagt je onwillekeurig af wat Van Vree de afgelopen jaren heeft gedaan om de journalistiek te leren omgaan met de – maar dat was die open deur – revolutionaire veranderingen in het medialandschap.

Reacties zijn gesloten.