Tien redenen waarom journalistiek een grote toekomst heeft

Tien redenen waarom journalistiek een grote toekomst heeft

30 juni 2007 Geen categorie 26

Lijstjes werken, vooral op internet, maar ook kranten en tv-programma’s spelen er mee. Dat leidt niet per se tot betere journalistiek, want lijstjes zijn meestal niet meer dan een simplistisch format om een verhaal te vertellen dat geen andere bestaansreden heeft dan dat er een lijstje bij kon worden gemaakt. Maar er zijn uitzonderingen.

Tien redenen waarom journalistiek zal blijven bloeien, is zo’n voorbeeld. De Amerikaanse freelance journalist Mark Glaser, bekend van columns voor universiteiten en als auteur van Media Grok – een rubriek in de Industry Standard -, heeft het rijtje samengesteld.

Lijstjes zijn leuk als ze je dwingen nog vijf argumenten te bedenken bij een bijna onhoudbare stelling, die met de eerste vijf al vrijwel al haar geloofwaardigheid had verloren. Goeie kans dat je uiteindelijk toch tien samenhangende argumenten vindt, waarvan er eentje – bijna bij toeval gevonden – een verpletterend inzicht biedt.

Geldt dat ook voor Glasers lijstje? Hij signaleert dat oude media het moeilijk hebben door internet en nieuwe technologie. Vervolgens legt hij de nadruk op de zegeningen van de moderne tijd voor de journalistiek. Hier komen er een paar:

  1. 1. Dankzij internet heb je toegang tot journalistieke producties over de hele wereld.
  2. 2. Personalisatie en verzamelsites is wat de lezers willen.
  3. 3. De journalist heeft zich bevrijd van zijn distributiebeperkingen.
  4. 4. We hebben meer fact checkers dan ooit tevoren.
  5. 5. Journalisten doen onderzoek samen met lezers.
  6. 6. De media zijn meerstemmiger geworden nu journalisten het niet meer alleen voor het zeggen hebben.
  7. 7. Journalistiek wordt transparanter en de toon wordt authentieker en persoonlijker.
  8. 8. De advertentieinkomsten online nemen toe.
  9. 9. Het internet is goed voor het milieu (omdat het geen papier verbruikt).
  10. 10. Verhalen houden nooit meer op.

De eerste negen argumenten zijn al wat langer bekend en kunnen me niet echt overtuigen. Ze dragen wel bij aan de toekomst van de journalistiek, maar garanties zijn er niet. Ik geloof erg in meer transparantie, authenticiteit en accountability – maar heb op de vraag “Welke dwingende, onmisbare rol moet en kan de journalistiek spelen?” nog geen sluitend antwoord.

Ja, het vak is nodig. Journalisten moeten er zijn om de burger te informeren, de macht te controleren, de parlementaire democratie gezond te houden. Maar die wens, dat onmiskenbaar nobele doel, leidt niet zomaar tot een reden van bestaan. Omdat het in de eerste plaats de wens van de journalistiek is, en niet meer per se de wens van het publiek. Daardoor word je wel gedwongen je af te vragen welke legitimiteit de journalistiek overhoudt, laat staan welk business model er aan ten grondslag ligt.
In het rijtje argumenten van Glaser springt er niettemin een uit. Of het inzicht verpletterend is, weet ik niet. Prikkelend is het wel: verhalen houden nooit meer op:

Perhaps one of the weakest points about traditional journalism is that there’s rarely any follow-ups on big stories. It usually takes a professional reporter having to go back and report what’s happened since the big story. But online, stories can live on for much longer in flexible formats, allowing people to update them in comments or add more facts as they happen. Wikinews is one example of user-generated news stories that can be updated and edited by anyone. What do you think? What other reasons do you think journalism has a bright future ahead? Or are you a techno-pessimist who thinks none of this will presage better days for journalism? Share your thoughts in the comments below.

Reacties zijn gesloten.