Meer vrijwilligers dan ooit?

Meer vrijwilligers dan ooit?

15 augustus 2007 Geen categorie 2

Onderzoeksbureau Trendbox zegt dat Nederlanders meer vrijwilligerswerk doen dan ooit. Dat meldt vandaag de Volkskrant. Waarom geloof ik het maar half? Omdat ik andere onderzoeken heb gelezen, zoals Bowling Alone van de Amerikaan Robert Putnam, waarin sprake is van een heel andere trend. Maar vooral omdat ik toon en definities van het persbericht niet helemaal vertrouw.

In het bericht van Trendbox staat maar heel weinig. Zes van de zeven Nederlanders deden de afgelopen twaalf maanden iets maatschappelijk betrokkens (vrijwilligerswerk, geld aan een goed doel, mantelzorg). Maar slechts 20 procent van ons denkt dat we in algemene zin maatschappelijk betrokken zijn. We zijn beter dan we denken, luidt de conclusie van de onderzoekers.

Het onderzoek werd verricht in opdracht van SIRE. Die club voor ideele reclame bestaat 40 jaar en had dus wat te vieren. Maar op de site van SIRE niets over het onderzoek. We doen het dus maar met de tekst van de Volkskrant. Maar ook daarin is niet te vinden waarop de kop (meer vrijwilligers dan ooit) is gebaseerd.

Ja, het aantal vrijwilligers stijgt, zegt de Volkskrant, van 35 procent van alle Nederlanders in 2004 naar 39 procent in 2007. Maar waar dat cijfer uitkomt, is niet duidelijk. Is van het het Trendbox-onderzoek of komt het bij het Sociaal en Cultureel Planbureau vandaag, waarvan directeur Paul Schnabel in een volgende alinea aan het woord komt?

In elk geval zijn de twee cijfers mij te mager om te leiden tot de conclusie dat het aantal vrijwilligers groter is dan ooit. Even dubieus lijkt me de conclusie uit het onderzoek dat Nederlanders gemiddeld 170 euro per jaar geven aan goede doelen. Zouden die goede doelen het zelfde cijfer hanteren? Dan zouden ze jaarlijks ergens tussen de 2 en 3 miljard euro moeten ontvangen.

Schnabel van het SCP bevestigt de trend overigens in de Volkskrant. Hij wijst er wel op dat Nederland vergrijst en dat vrijwilligerswerk vooral iets is voor ouderen. Als die doodgaan, wordt het allicht anders. Misschien is dat wat mijn scepsis voedt: het onderzoek is gehouden in de breedte. Het zegt wat Nederlanders gemiddeld doen, en geeft juist niet weer hoe jongeren erover denken in vergelijking met ouderen.

Denk nou niet dat ik zuur en somber ben over maatschappelijke betrokkenheid. Ik geloof alleen dat er een scherpe generatiekloof is, scherper dan voorheen. Jongeren aan deze zijde van die kloof vullen hun maatschappelijke betrokkenheid volstrekt anders in dan oudere generaties. Persoonlijker, minder institutioneel, vluchtiger. Dat maakt definities, en daardoor onderzoeken, lastig.

Reacties zijn gesloten.