Zes adviezen voor de krant van de toekomst

Zes adviezen voor de krant van de toekomst

5 december 2007 Geen categorie 5

De Amerikaanse krantenuitgevers verenigd in de Newspaper Association of America (NAA) hebben 22 mediaspecialisten gevraagd na te denken over de toekomst van dagbladen. Waar staan we over vijf tot tien jaar was de vraag. Sommigen zijn uiterst somber, anderen zijn wel degelijk perspectief, mits kranten bereid zijn tot radicale vernieuwingen.

Kleine stapjes werken niet meer, zeggen ze. Een rapport waarin de artikelen van de 22 auteurs zijn opgenomen, vat de adviezen als volgt samen:

1. Kranten moeten veel agressiever zijn in hun innovatiestrategie.

2. Succes hangt af van het vermogen verschillende soorten “content” te bezorgen op verschillende mediaplatforms voor verschillende doelgroepen.

3. Organisaties moeten niet meer georganiseerd zijn rond producten (de krant, het magazine), maar rond doelgroepen (bv tuinliefhebbers).

4. Redacties staan voor een cultuuromslag en zullen moeten wennen aan het vertellen van verhalen op verschillende platforms.

5. Kranten moeten zichzelf definieren als “portals” van lokale informatie, die van alle kanten, ook van buiten, wordt samengebracht (bv van lokale bloggers).

6. Kranten zullen opnieuw moeten nadenken over de vraag hoe ze hun eigen succes meten; ze zullen dat zowel uitdrukken in geld (groei en winst) als in bereik (zowel het totale bereik als het bereik per doelgroepsegment).

Reacties zijn gesloten.