Het auteursrecht deugt nog, vindt het kabinet

Het auteursrecht deugt nog, vindt het kabinet

24 december 2007 Geen categorie 0

Luttele weken nadat half internet via de Cozzmoss-versus-Cinner-kwestie tot de conclusie kwam dat het auteursrecht gruwelijk verouderd was (en ik tot die andere helft behoorde die vond dat het zo’n vaart nu ook weer niet loopt), komt het kabinet met nieuw beleid. Kern: weinig mis met dat auteursrecht.

Eind vorige week stuurde de regering een brief naar de Tweede Kamer. Daarin staat dat het downloaden van muziek niet strafbaar wordt, dat er voorlopig geen heffing komt op mp3-spelers, en dat het toezicht op de toezichthoudende instanties een beetje wordt aangetrokken.

Het debat over de auteurswet gaat voor over de afweging van de belangen van makers enerzijds en consumenten anderzijds. De wet geeft makers het recht te bepalen hoe hun werken moeten worden geexploiteerd. De laatste keer dat de belangen van consumenten daar tegen werden afgezet was in een richtlijn van 2004.

Die richtlijn is nog steeds afdoende, aldus het kabinet. Het gaat nu vooral om naleving van die richtlijn, om handhaving van de wet. Daarbij zal de aanpak zich primair richten op de piraten, en niet op de downloaders. Over het hoe en wat wordt de Kamer in de eerste helft van volgend jaar op de hoogte gebracht.

Terzijde: in de Cinner-kwestie is vaak geopperd dat er alternatieven zijn voor het gewone auteursrecht, te weten de creative commons-licenties. Ik wist niet dat het ministerie van OC&W de Nederlandse tak van die CC-club financieel steunt. Vooral interessant vind ik de nieuwe businessmodellen waarnaar de kabinetsbrief verwijst. Die zijn ontstaan bij wetenschappelijke open access-tijdschriften: niet langer betaalt de lezer voor het lezen, maar de auteur voor publicatie. Daar zit, althans in de wetenschappelijke wereld, iets van redelijkheid in.

[via Tweakers en  Internetrecht]