Genootschap akkoord met nieuwe Code

Genootschap akkoord met nieuwe Code

20 april 2008 Geen categorie 4

In Middelburg is het Genootschap van Hoofdredacteuren vrijdag akkoord gegaan met de nieuwe Code voor de Journalistiek. Die Code was nodig geworden omdat de oude gedragscode uit 1995 geen rekening houdt met internet. Evenmin als die oude code is de nieuwe bindend. Journalisten of media die zich niet aan de Code houden, wacht geen sancties.

Samen met Spits-hoofdredacteur Bart Brouwers en een groepje collega-journalisten en wetenschappers ben ik betrokken geweest bij het opstellen van de nieuwe Code. We hebben er sinds we het verzoek kregen van het Genootschap een jaar over gedaan om te ontdekken dat een ethische code lastig en gevoelig ligt. Iedereen vindt dat er zoiets als journalistieke ethiek behoort te zijn, maar daar houdt het ook ongeveer op.

Voor de een is elke Code al te dwingend en bindend, ook als die geen dwangbuis beoogt te zijn, zoals de nieuwe Code van het Genootschap. Voor de ander is zo’n niet bindende code een wassen neus: je hebt er pas wat aan, zegt Theo Dersjant van De Nieuwe Reporter, als media zich eraan willen binden. Anders is het, beweert hij, niet meer dan goedkope window dressing.

Ik ben minder sceptisch. De nieuwe Code is evenmin als de oude bindend. Media en journalisten hoeven zich er niet aan te houden. Maar het is wel, zoals Arendo Joustra (Elsevier, voorzitter Genootschap) zei, een stuk waarmee je het tenminste oneens kunt zijn. De Code dwingt wel tot debat omdat lezers en kijkers zullen vragen waarom een medium het er dan zo hartgrondig mee oneens is.

Reacties zijn gesloten.