Wikipedia Laat Zich Niet Intimideren: Zaak Remak Weer Compleet

Wikipedia Laat Zich Niet Intimideren: Zaak Remak Weer Compleet

28 juni 2008 Niet gecategoriseerd 2

W

ikipedia heeft na juridisch advies het artikel over het frauderende VVD-Kamerlid Patricia Remak weer compleet online gezet. Onder druk van Remak haalde de online encyclopedie eerder een passage weg over het feit dat Remak tot bij het Gerechtshof is veroordeeld wegens het ten onrechte ontvangen van wachtgeld.

Remak beriep zich op de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Die zegt dat strafrechtelijke veroordelingen behoren tot de bijzondere persoonsgegevens die niet op internet mogen worden gepubliceerd zonder toestemming van de betrokkene. Omdat het privacybelang moet worden afgewogen tegen de vrijheid van meningsuiting maakt de wet een uitzondering voor journalistieke publicaties.

Jurist Arnoud Engelfriet heeft met Marie Jose Klaver en mij betoogd dat Wikipedia van die “journalistieke uitzonderingsregel” gebruik moet maken. Niet dat Wikipedia een journalistiek medium is. Het is een bijzonder soort encyclopedie die soms zeer dicht de actualiteit volgt.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens zegt ook niet dat alleen journalisten of journalistieke media onder de uitzonderingsregel vallen. Het gaat om het de individuele publicatie, al wordt die weer wel in zijn context beoordeeld. Een eenmalig verschijnend schotschrift van een doorgedraaide querulant zal er niet onder vallen.

De advocaat van Wikipedia acht de kans klein dat Wikipedia een rechtszaak zou verliezen als Remak haar dreigement zou doorzetten. De conclusie van de raadsman, zoals die mij door Wikipedia per mail is doorgegeven:

Wikipedia is niet verplicht de gegevens te verwijderen nu het ging om feitelijke informatie over een persoon met een publieke functie welke informatie in verband met die functie relevant was. Er is weliswaar sprake van persoonsgegevens, maar het belang van Wikipedia deze te mogen publiceren is een gerechtvaardigd belang; er is sprake van vrijheid van informatie in deze, ook na lezing van de richtsnoer publicatie persoonsgegevens op internet, zolang maar de kale feiten worden vermeld.

Reacties zijn gesloten.