“Bloggers Hebben Geen Rechten”

“Bloggers Hebben Geen Rechten”

6 oktober 2008 Geen categorie 18

Bloggers hebben geen auteursrecht. Wie blogt, of een foto plaatst op Flickr, of een wetenschappelijk artikel plaatst op een universitaire website, wil zo graag gelezen worden dat hij stilzwijgend toestemming geeft voor hergebruik. Dat beweer ik niet, maar professor Bernt Hugenholtz, hoogleraar informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam.

Mij valt de mond open. Het auteursrecht beschermt een schrijver of muzikant door verveelvoudiging en openbaarmaking van zijn intellectueel eigendom zonder zijn expliciete goedkeuring te verbieden. Dat is al zo sinds 1912. Een auteur, fotograaf, wetenschapper of filmer hoeft niets te doen om dat recht te verkrijgen. Een copyrightteken is, anders dan veel mensen denken, niet nodig.

In een overigens prima artikel over het auteursrecht en internet verdiept Hugenholtz zich vooral in commerciele content. In de werken die uitgevers van boeken en muziek verspreiden om er geld aan te verdienen. Hij gaat ook in op moderne vormen van auteursrechtregelingen, zoals Creative Commons-licenties. Daarmee kun je, vooral op internet, als auteur aangeven onder welke voorwaarden jouw werk mag worden overgenomen.

Maar de alinea waarin Hugenholtz concludeert dat bloggers geen rechten hebben, moet een vergissing zijn. Ik ben blogger. Ik heb rechten. En als ik die wil delen, besluit ik zelf een CC-voorwaarde aan mijn blog toe te voegen. En wat zouden commerciele blogs van de Hugenholtz-redenering vinden? Of bloggers die soms wel en soms niet in opdracht voor kranten werken.

Het meest beroerde aan de slip of the tongue van de hoogleraar is dat hij, autoriteit als hij is, de normvervaging op internet nog wat erger maakt dan die al was. Zelf constateert hij ook dat uitgevers het net beschouwen als een piratenparadijs, terwijl nieuwe generaties mediaconsumenten geen enkel respect meer tonen voor auteursrechtelijke beschermde werken.

Ik ben de laatste om de Auteurswet te verdedigen. Dat ding deugt niet meer. De wet is achterhaald omdat de geest ervan niet meer leeft in de moraal van nieuwe generaties. Maar voorlopig moeten we het ermee doen. Met zijn faux pas bewijst Hugenholtz zijn werkgebied een slechte dienst.

Reacties zijn gesloten.