Wat Lees Ik Als Ik Schrijf

Wat Lees Ik Als Ik Schrijf

29 november 2008 Niet gecategoriseerd 3

T

ijdens een lezing afgelopen week werd me de vraag gesteld welke boeken over nieuwe media en journalistiek ik zoal kan aanbevelen. Ik beloofde een lijst op dit weblog te zetten. Het zijn de boeken die ik heb geraadpleegd bij het schrijven van Mediamores, het boek over digitale cultuur, bloggende burgers en journalistieke ethiek dat begin volgend jaar verschijnt.

De lijst is alfabetisch:

Anderson, Chris, The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More (Hyperion, 2006).
Battele, John, The Search: How Google and its rivals rewrote the rules of business and transformed our culture (Nicholas Brealey Publishing, 2005).
Bauman, Zygmunt, Liquid life (Polity Press, 2005).
Bauman, Zygmunt, Liquid modernity (Polity Press, 2000).
Benkler, Yochai, The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom (Yale University Press, 2006).
Beter internet, Welgeleerde buitenstaanders over web 2.0 (Nijgh & Van Ditmar/XS4ALL, 2008).
Blanken, Henk, en Deuze, Mark, PopUp, De botsing tussen oude en nieuwe media (Atlas, 2007).
Bloem, Jaap, met Menno van Doorn en Sander Duivestein, Me the media, Verleden, heden en toekomst van de derde mediarevolutie (VINT/Sogeti, 2008).
Canetti, Elias, Massa en macht (Athenaeum, Polak & Van Gennep, 1976, vertaling van de oorspronkelijke Duitse editie uit 1960).
Carr, Nicholas, The big switch, Rewiring the world, from Edison to Google (W.W. Norton and company, 2008).
Clark, Jim, met Owen Edwards, Netscape time, The making of the billion-dollar start-up that took on Microsoft (St. Martin’s Press, 1999).
Costera Meijer, Irene, met Robert Adolfsson en Marjolein van Vossen, De toekomst van het nieuws (Otto Cramwinckel Uitgever, 2006).
Davies, Nick, Flat earth news (Chatto & Windus, 2008).
Dijck, José van, met Jan Greven, Gerard Schuijt en Max L. Snijders, Ethiek in de journalistiek (Otto Cramwinckel Uitgever, 1995).
Dijk, Jos van, Dit kan niet en dit mag niet, Belemmering van de uitingsvrijheid in Nederland (Otto Cramwinckel Uitgever, 2007).
Dijk, Peter van, met Erik-Jan Gelink, Gekte.com, De internetgekte in Nederland en de terugkeer van het gezonde verstand (Contact, 2003).
Ekker, Anton, Anoniem communiceren: van drukpers tot weblog. Proefschrift. Te vinden via www.ejure.nl.
Evers, Huub, Media-ethiek, Martinus Nijhoff Uitgevers, 2002.
Frissen, P.H.A. De staat van verschil, Een kritiek van de gelijkheid (Van Gennep, 2007).
Het maakbare nieuws, Antwoord op Joris Luyendijk – buitenlandcorrespondenten over hun werk, onder redactie van Monique van Hoogstraten en Eva Jinck (Balans, 2008).
Hafner, Katie, The Well, A story of love, death & real life in the seminal online community (Carroll & Graf, 2001).
Hoedeman, Jan, De strijd om de waarheid op het Binnenhof (Meulenhoff, 2005).
Honoré, Carl, Slow, Een wereldwijde revolutie (Lemniscaat, 2004).
Hoove, Sanne ten, Grenzen in de journalistiek, Raad voor de Journalistiek tussen 1987 en 2003 (Otto Cramwinckel Uitgever, 2003).
Keen, Andrew, The cult of the amateur, How today’s internet is killing our culture (Doubleday/Currency, 2007).
Kelly, Kevin, Nieuwe regels voor de nieuwe economie (Uitgeverij Nieuwezijds, 1999).
Lanoye, Tom, Beschadigde beelden, schrijven in het rijk van de iconodulen, Van der Leeuwlezing (Volkskrant Boekenfonds, 2003).
Leadbeater, Charles, We-think, The power of mass creativity (Profile Books, 2008).
Lessig, Lawrence, Free Culture: The Nature and Future of Creativity (Penguin, 2005).
Lessig, Lawrence, The future of ideas, The fate of the commons in a connected world (Random House, 2002).
Luyendijk, Joris, Het zijn net mensen, Beelden uit het Midden-Oosten (Podium, 2006).
Medialogica, Over het krachtenveld tussen burgers, media en politiek, Raad voor maatschappelijke ontwikkeling (2003).
Mentink, Hans, Veel raad, weinig baat: een onderzoek naar nut en noodzaak van de Nederlandse Raad voor de Journalistiek (A.D. Donker, 2006).
Mindich, David T.Z., Tuned out: Why Americans Under 40 Don’t Follow the News (Oxford University Press, 2005).
Prenger, Mirjam, met Frank van Vree, Schuivende grenzen, De vrijheid van de journalist in een veranderend medialandschap (NVJ/Prometheus, 2003).
Putnam, Robert D., Bowling Alone, The collapse and revival of American community (Simon & Schuster, 2000).
Rosen, Jeffrey, The naked crowd, Reclaiming security and freedom in an anxious age (Random House, 2004).
Scheffer, Paul, Het land van aankomst (De Bezige Bij, 2007).
Schuijt, Gerard, Vrijheid van nieuwsgaring (Boom Juridische Uitgevers, 2006).
Shirky, Clay, Here comes everybody, The power of organizing without organizations (The Penguin Press, 2008).
Solove, Daniel, The Future of Reputation (Yale University Press, 2007).
Surowiecki, James, The wisdom of the crowds, Why the many are smarter than the few (Doubleday, 2004).
Swaan, Bram de, Bakens in niemandsland, Opstellen over massaal geweld (Bert Bakker, 2007).
Tapscott, Don, met Anthony D. Williams, Wikinomics, How mass colaboration changes everything (Portfolio, 2006).
Toffler, Alvin, De derde golf (L.J. Veen, 1981).
Wansink, Hans, De erfenis van Fortuyn, De Nederlandse democratie na de opstand van de kiezers (Meulenhoff, 2004).

Reacties zijn gesloten.