De journalistiek is geschaad door internet, zeggen journalisten

De journalistiek is geschaad door internet, zeggen journalisten

11 april 2009 Niet gecategoriseerd 0

De meeste van 43 toonaangevende journalisten die erover werden ondervraagd door The Atlantic vinden dat internet de journalistiek meer kwaad dan goed heeft gedaan. Een derde dacht er anders over. De grootste groep meent dat internet het leespatroon heeft veranderd, terwijl het gemak dat internet niet opweegt tegen de schade die traditionele media en de journalistiek ervan ondervinden.

Verrassend is het niet. Het businessmodel van de massamedia is sinds internet bestaat naar de vaantjes. En ja, het veelgeprezen onderscheid tussen feiten en meningen – dat, zeg ik erbij, ook in de klassieke media al hevig aan herwaardering toe was – heeft te lijden onder de ik-zeg-ik-denk-cultuur van internet.

Er valt van alles tegenin te brengen. Dat doe ik hier niet weer. Wat me opvalt is dat sommige van de ondervraagden eerlijk toegeven dat ze een jaar geleden positiever waren over de invloed van internet op de journalistiek dan nu. Dat doet vermoeden dat het ze minder om de invloed op de journalistiek gaat,  dan op de invloed op het businessmodel van de massamedia.

Maar die massamedia betalen toch de kosten van de journalistiek? Ja, dat was inderdaad zo. Het heeft een geweldige professie opgeleverd met grote waarde voor de samenleving. Maar het is niet gezegd dat die journalistiek, of tenminste een deel ervan, een substantieel deel mag ik hopen met voldoende kritische massa, niet ook op een andere manier kan worden gefinancierd.

Tenslotte vraag ik me af wat er zou gebeuren als je “het publiek” dezelfde vraag zou stellen: heeft internet de journalistiek goed of kwaad gedaan? Of nog beter: heeft internet de geinformeerdheid van de burger goed of kwaad gedaan, het democratisch gehalte van de samenleving?

Ik vrees de uitkomst. En nog meer vrees ik de reactie van sommige journalisten volgens wie de burger domweg niet in staat is zelf te bepalen of hij beter of slechter is geworden van internet.