Na het nieuws: de dynamiek van groepen (III)

Na het nieuws: de dynamiek van groepen (III)

30 maart 2011 Geen categorie 1

De klassieke journalistiek kon een eeuw lang gedijen en uitgroeien tot een hoog gewaardeerde en heel behoorlijk betaalde professie omdat ze gebouwd was op een massamodel.

Een klein aantal bedrijven, soms zelfs monopolisten, bedient met een goedkoop geproduceerd eenheidsproduct heel veel mensen die uiteraard geen noemenswaardige invloed hebben op het product; de krant en het journaal zijn eenrichtingsverkeer.

Internet heeft dat model onderuit geschoffeld. Op Internet blijkt nieuws buiten zijn verpakking – het journaal, de krant – te kunnen bestaan. Nieuws wordt verknipt, gekopieerd, gemengd met ander nieuws, gefilterd, gewaardeerd en becommentarieerd, en dat allemaal binnen seconden nadat het is gemaakt.

Als die maker een duur betaalde journalist is, ziet hij zijn product binnen minuten van duur betaald verschieten tot gratis aangeboden.
Internet is geen medium van statische bundels nieuws. En het is ook geen platform voor de massa.

Integendeel: internet is een platform voor groepen van drie tot een paar honderd of hooguit duizend mensen (boven dat aantal verdwijnt de interactie van allen met allen, wordt een intermediair of moderator nodig, en wordt de groep weer “een publiek”). Interactie, zeggen de sociologen van de netwerksamenleving, “schaalt niet”.

Het verschil tussen een groep en een publiek is goed te zien bij reacties op nieuwssites. Comments op algemeen nieuws lopen bijna altijd uit de hand omdat reaguurders zich gedragen als publiek, niet als een groep.

Dat komt behalve door hun aantal ook doordat ze niets gemeen hebben, doordat lezers van een krant of krantensite geen gemeenschappelijk doel hebben. Anders dan een programmeurssite of een patientensite is een nieuwssite te algemeen, te onbepaald.

Reacties zijn gesloten.